კიბერ ვალუტა

ნამდვილი ბანკი
ბავშვებისთვის - ოცნებაა?
არა! KIBERone-ში
ეს რეალურია!

ჩვენს რეზიდენტებს
აქვთ საკუთარი ვალუტა - კიბერონები.

კიბერონები ერიცხებათ კარგად სწავლაში,
გაკვეთილზე მეგობრების დახმარებისთვის და
სხვა აქტივობებში

კიბერ ვალუტა!

ყველაფერი, როგორც დიდებს!

კიბერ ვალუტის შექმნის მიზანი - რეზიდენტებისთვის ეკონომიკური საფუძვლების გაცნობა და საწყისი ფინანსური წიგნიერების სწავლა. ეს აძლევს სტიმულს გაკვეთილზე შესრულებულ სამუშაოზე აგონ პასუხი. 

რისთვის გაიცემა კიბერონები?

წელიწადში ორჯერ ჩვენ ვაწყობთ კიბერ მარკეტს,
სადაც ბავშვებს შეუძლიათ შეგროვებული
კიბერონების გადაცვლა სასურველ ნივთში

ბავშვს შეუძლია აირჩიოს სასურველი
კიბერ მერჩი და შეაგროვოს კიბერონები მის შესაძენად


KIBERone-ის მერჩი
<span>IT სპეციალისტის </span><br/> <span>ზურგჩანთა</span>
IT სპეციალისტის
ზურგჩანთა
<span>პირადი</span><br/ > <span> ანტივირუსი</span>
პირადი
ანტივირუსი
<span>პერსონალური ანტივირუსი</span><br/><span>მაგარი ბოთლი</span>
პერსონალური ანტივირუსი
მაგარი ბოთლი

გინდა გაიგო კიდევ რა მერჩი გვაქვს?
მაშინ მალე დარეგისტრირდი უფასო
საცდელ გაკვეთილზე და გაიგე დეტალები
პირველივე შეხვედრაზე!

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK