KIBERone-ის ჯილდოები

აღიარებულია UN Assembly-ისა და UNESCO-ს მიერ, როგორც საუკეთესო პროექტი ციფრულ განათლებაში.
IT კონკურსის, WSIS Prizes 2020-ის გამარჯვებული ციფრული განათლების კატეგორიაში.

Microsoft-ის მიერ კვალიფიცირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში საუკეთესო საგანმანათლებლო დაწესებულება 6-იდან 14 წლამდე ბავშვებისთვის ევროკავშირის ტერიტორიაზე.

KIBERone - Roblox Family Education-ის ოფიციალური პარტნიორი და წევრი.

ნაციონალური პრემიის Golden Brand 2019-ის ნომინანტი ფრანჩეიზინგის სფეროში.

Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK